skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

Die Hulpbronklas gee geleentheid aan leerders wat probleme ondervind met hulle werk

om in ‘n kleiner groepie hulp te ontvang in die bemeestering van die werk.

Daar is tans 13 leerders in die klas wat onderrig ontvang in Wiskunde, Afrikaans, Engels en Lewensvaardigheid.

Daar word ook baie klem gelê op Handvaardigheid, waar leerders verskeie tegnieke aangeleer word, soos bv. tolletjiebrei, mosaïek met teëls en die maak van items uit afvalmateriaal.

Vrydae word daar gebak en brou waar leerders ook kennis opdoen in die lees van resepte, meting van die bestanddele en die maak van allerhande lekkernye.

Twee van ons leerders gaan volgende jaar na Van Kervel vaardigheidskool om hulle skoolloopbaan te voltooi.

Banner