skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

 

OPEDAG20195     OPEDAG20192     OPEDAG20191

BEKENDSTELLINGSAAND EN OPE-DAE

Voornemende Gr.R 1 ouers word jaarliks genooi na ‘n Bekendstellingsaand in die skoolsaal.

Die doel van hierdie aand is om Laerskool Park, dit waarvoor hy staan en sy aktiwiteite aan nuwe ouers bekend te stel. Tydens die program tree die  Grondslagfase-koor op.  Ouers ontmoet die skoolhoof, mnr. DF du Toit, wat ‘n verkorte oorsig van die jaar se bedrywighede gee en stel dan ook die Gr. 1 onderwyseresse aan die ouers voor. Soms word ‘n gasspreker genooi wat ‘n relevante onderwerp met ouers behandel.  Verlede jaar was die gasspreker dr Danie Brink. Die onderwerp van sy praatjie was: “ Die Kindgesentreerde lewe” en ouers kon in die besonder daarmee identifiseer.

Aan die einde van die program word ouers getrakteer op ‘n ligte vingerete waartydens hul ook geleentheid kry om van nader kennis te maak met hul kind se nuwe juffrou. Hulle kan hul ook vergewis van die akademiese standaard en progressie van een graad na ‘n volgende deur die uitstalling van werkboeke en projekte vanaf Gr. R tot Gr. 7 te besigtig. ‘n Aand dus waar ‘n nuwe ouer en personeel die geleentheid kry om mekaar te ontmoet en ‘n belangrikte band te vorm voor die begin van Gr. R of 1 leerder se formele skoolloopbaan.

Die volgende dag is dit  die leerder se beurt om sy of haar nuwe klassie te besoek en nuwe juffrou te ontmoet. Tydens die uur se besoek aan die klas doen die kleutertjie en voornemende Gr. 1 leerder ‘n aktiwiteit, leer ken sy juffrou en raak gewoond aan sy nuwe omgewing sodat hy die volgende jaar se eerste dag met selfvertroue tegemoet kan gaan. Daar word uitgesien na elke  nuwe jaargroep wat beloof om volwaardige en Trotse Parkies te raak!

 

Banner