skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

BLOKFLUIT KLASMUSIEK

By Laerskool Park word daar gepoog om ‘n liefde vir kultuur te kweek, veral deur musiek. Musiek is ‘n baie breë leerarea, wat verskeie aspekte van die kind se ontwikkeling aanspreek. Musiek bevorder groei veral in leerders se selfvertroue, selfdissipline, deursettingsvermoë en omgee vir mekaar.

Deur die instelling van blokfluit klasmusiek, word elke leerder van graad 1 tot graad 5 blootgestel aan die basiese spel en leer van musiek. Leerders word verder gemotiveer deur ons karate-beginsel wat gebruik word.

Die program werk net soos die van karate, elke leerder moet sekere vaardighede ten toon kan stel voor ‘n belt uitgegee word. Leerders motiveer graag mekaar om elke mylpaal te behaal. Verder word leerders ook blootgestel aan groepsspel waar leerders meerstemmige werke aanpak.

Ons poog om van ons meer gevorderde groepe te laat deelneem aan die eisteddfod en geleenthede by die skool.

 

BerigKultuur2019 1

Banner