skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

SBL Voorsitter - Manie Pretorius

Baie welkom aan alle nuwe en bestaande ouers en leerders van Laerskool Park.  2019 het verbygesnel en ons sien met afwagting uit na 2020.  Ons is baie positief en opgewonde oor beide die hede en die toekoms hier by Laerskool Park.  Ons is ‘n skool wat streef na uitnemendheid en poog om die beste vir ons leerders daar te stel.  Al drie bene van opvoeding  naamlik akademie, sport en kultuur verdien sy regmatige plek in ons skool gebasseer op christelike waardes en norme. 

Ons waardeer en bedank ons skoolhoof mnr Daan du Toit vir sy passie, innoverende leierskap, entoesiasme en onuitputlike energie by die bevordering van ons skool, personeel en ons leerders, se belange.  Ons het ‘n uiterse bekwame onderwyserskorps wat met hart en siel in hul roeping is en wat ‘n verskil in ons kinders se lewens  maak.    Laerskool Park is die toonaangewende skool in ons omgewing wat bevestig word met ons sport-, kultuur-, en akademiese prestasies, binne sowel as buite skoolverband.

Ons is ook trots op ons fasiliteite by die skool wat in ‘n goeie toestand gehou en instand gehou word.  Hier moet ons ons fasiliteitbestuurder Wessel van Dyk en sy span bedank vir hul 24/7 toewyding en beskikbaarheid. 

Ons huidige SBL wil ‘n nalatenskap van verbeterde en deelnemende ouer-en leerderbetrokkenheid by die skool implementeer. Ons glo dat deur leerders betrokke te kry by die beoefening van en deelname aan enige sport, daardie leerders  beter sosiale vaardighede aanleer en uiteindelik beter leiers vir die toekoms kan wees.  Ons glo dat ‘n gesonde liggaam ‘n gesonde gees huisves.  Ons het ‘n projek implementeer wat gedryf word deur ons SBL sportkomiteevoorsitter en voormalige Springbok rugbykaptein mnr Johann Muller.  Weekliks tydens skooltyd  word alle gr R tot gr 3 leerders  aan addisionele sportvaardighede bekend gestel om sodoende ‘n liefde vir sport en deelname aan enige aktiwiteite te kweek.

Ons visie is dat die skool, leerders en ouers een groot span sal wees.  Hierdie droom kan net verwesenlik word as u as ouers ook betrokke raak by ons skool en sy aktiwiteite, en ons nooi alle ouers uit om betrokke te raak .

Trotse Parkie groete

Manie Pretorius

Banner