skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

                                   VANUIT DIE SKIPPERKAJUIT

                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2019 – ATTITUDE IS EVERYTHING

Neem ‘n mens die politieke wanbalans, die korrupsie, die droogte, die opstande, moorde, ens in die land in aanmerking kom ‘n mens tot die slotsom dat ons heelwat het om oor bekommerd te wees in ons land. Alles wat ons beleef is negatief. Het ons uitkyk in die lewe ook nie vervaag in een van pessimisme nie? Het ons nog ‘n goeie woord oor vir ons medemens, ons familie en ons land. Gee ons hoop en toekoms ideale aan ons kinders.  Aan bogenoemde landsprobleme gaan ons as gewone landsburger in hierdie land min kan verander. maar ons kan ‘n bydrae maak in verandering deur terug te keer na die Woord van die Here sodat ons weer respek vir mekaar kan ontwikkel.

Die ontwikkeling van kritiese denke en emosionele intelligensie in die Onderwys is van kardinale belang om die jeug te lei tot selfvertroue. Luistervaardighede is ‘n noodsaaklike vaardigheid wat almal, oud en jonk, moet ontwikkel en kweek. Luister ouers en kinders na mekaar indien ons met mekaar ingesprek tree?

My grootste bekommernis in die Onderwys is dat amptenare wat rigting en probleme in die Onderwys moet identifiseer, nie bekwaam genoeg is om oplossings te verskaf nie. Die toekoms behoort aan die nuuskieriges. Dalk is die eenvoudigste manier om jou kind tot verwondering aan te spoor, ‘n oor wat graag luister en ‘n eerlike antwoord op elk van jou kind se vrae.

Skole tesame met ouers bepaal die eindbestemming van ons jeug. Skole moet ‘n produk daar stel wat ‘n intellektuele bydrae in hierdie land kan lewer en ‘n invloed bewerkstellig om gesonde gesinsverhoudinge daar te stel. Ouers moet hul goddelike plig en verantwoordelikheid vierkantig nakom.  Ons moet opstaan en uitstyg bokant die normale.

Laerskool Park se leerders se houding van attitude is everything is uitgeleef met ‘n uitstekende revue genaamd “The Show” Hier kon al Park se leerders hul uitleef op die verhoog en ontwikkel met selfvertroue en houding. .Leerders, ouers en personeel het entoesiasties saamgewerk om mnr PT Barnum se droom te verwesentlik. Een van die beste produksies wat u ooit kon sien met “talentvolle kunstenaars”.

Een van die beste prestasies vir Park oor die afgelope dekade was die Astro-Quizspan wat die derde agtereenvolgende jaar as Wes-Kaap wenners uit die stryd tree en boonop die kersie op die koek plaas deur as Nasionale wenners bekroon te word. Die eerste keer dat ‘n skool uit die Wes-Kaap dit kon vermag. Wat ‘n ongelooglike prestasie en bewys van attitude.

Laerskool Park spog met ‘n passievolle en innoverende personeel wat slegs die beste vir leerders  in gedagte het. Mnr Johan Cilliers verlaat die onderwys aan die einde van die jaar na 34 jaar in die tuig. Ons gun hom sy welverdiende ruskans. In sy plek het ons mnr Riaan van den Bergh benoem.  

Voorkoms is belangriker as wat ‘n mens dink en daarom is die skool voordurend besig om te verander en te vernuwe. Heelwat uitdagings en vernuwings het ook vanjaar plaasgevind by Laerskool Park. Van die projekte wat aangepak is, is onder andere:

 • Opgradering van graad R speelterrein
 • Verdere installering van CCTV kameras in Graad 3, 4 en 5.
 • Verdere oprigting van pallisade omheining op rugbyvelde.
 • Opgradering van kantoor- en personeelkamermatte asook vorportaal.
 • Die opgradering van Graad 7 badkamers.
 • Die opgradering van seunsbadkamers agter saal en trappe.
 • Installering van watertenks wat ‘n jaarlikse projek gaan wees.
 • Oprigting van veiligheidsreëlings by trappe.
 • Installering van krag by tent kampeerplekke.
 • Opgradering van die klanktoerusting in die saal.

Klere en mooi maniere maak nie die man nie, maar wanneer hy gemaak is, kan klere en goeie maniere baie daartoe bydra om sy voorkoms te verbeter, reken Henry Ward Beecher.  Dit geld ook van ‘n skool.  ‘n Mooi tuin en blink ruite bewys nog nie dat daar iets gebeur nie, maar wanneer daar iets gebeur, is mooi tuine en blink ruite ‘n gegewe. 

Dit wat saak maak na buite berus onder andere op twee dinge:

 • Hoe naby die skool t.o.v. elke faset van sy bestaan aan uitnemendheid kom; en
 • Die kwaliteit van die totale ervaring wat die skool bied - Die atmosfeer wat in die    lug hang.

Hoe meer hiervan in ‘n skool uitstaan, hoe beter. Die volgorde is egter baie belangrik.  Volgehoue of voortdurende prestasie en gedissiplineerde gedrag is die belangrikste kriteria sover dit ‘n skool se beeld aangaan.

DF DU TOIT

SKOOLHOOF

Banner