skool wapen park

Skool naam

Laerskool Park

Kaapweg 49
Mosselbaai
Posbus 96
6500
 

MISSIE:

  • Om ‘n gees van ondersteuning, trots en entoesiasme te skep.
  • Om die ouers en gemeenskap betrokke te kry by Laerskool Park. 
  • Om die skakel te wees tussen die ouers en die skool en sodoende beter samewerking kan verseker in die onderrig van ons kinders. 
  • Om die nodige fondse in te samel en so die skool te ondersteun sodat meer vir ons kinders gedoen kan word.

 

DOELWITTE:

  •  Lewer ‘n diens vir die skool se funksies.
  • Loods fondsinsamelingsprojekte.
  • Bevorder ouer, gemeenskap en onderwyserbetrokkenheid.
  • Werk saam met die skool om leergeleenthede te skep.

Banner